Fire baskets


Firebasket
fire01

Firebasket "Amsterdam"
Dimensions:

 • Height:     62 cm
 • Diameter: 35 cm
fire02

Firebasket "Paris"
Dimensions:

 • Height:     56 cm
 • Diameter: 46 cm
fire03

Firebasket "Rome"
Dimensions:

 • Height:     62 cm
 • Diameter: 37 cm
fire04

Firebasket "Vienna"
Dimensions:

 • Height:     34 cm
 • Diameter: 35 cm
fire05

Fire basket classic round
Dimensions:

 • Height:     60 cm
 • Diameter: 35 cm
fire06

Fire basket square
Dimensions:

 • Width:  36 cm
 • Height: 60 cm
 • Depth:  36 cm
fire07

Fire basket round light
Dimensions:

 • Height:     53 cm
 • Diameter: 35 cm
fire08

Fire basket tulip with underplate
Dimensions:

 • Height:     60 cm
 • Diameter: 37.5 cm
fire09
SwedStahl KlikoPress AgriProducts